بخش دوم تاریخ و سیمای واقعی محمد (محمد، عربستان، سنتها و فرهنگ...

بخش دوم تاریخ و سیمای واقعی محمد (محمد، عربستان، سنتها و فرهنگ روزگار او) از وفا یغمائی

303
1
SHARE

تاریخ و سیمای واقعی محمد

بخش اول تاریخ و سیمای واقعی محمد (پایه های سنت پیامبری) از وفا یغمائی

بخش دوم (محمد، عربستان، سنتها و فرهنگ روزگار او)

از اسماعیل وفا یغمائی

.سعید بهبهانی و گفت و گو با اسماعیل وفا یغمائی پیرامون تاریخ مکتوب و روایت اخوند

 

بخش دوم تاریخ و سیمای واقعی محمد (محمد، عربستان، سنتها و فرهنگ روزگار او) از وفا یغمائی

1 نظر

  1. نگاه کنید چه کسانی در ایران حکومت می کنند. واقعیت بعضی وقتها از دهانشان مثلا حلوا بیرون می آید و جالب است که امت همیشه در صحنه هم دور دهان اینها را می لیسد. خودش می گوید مرگ بر فلسطین و مرگ بر ولایت فقیه. البته از سر ذوق زوزه می کشد.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=5FDh1-WgLL0

پاسخ دادن