بخش دوم: احقاق حق مردم و وظائف رئیس جمهور

بخش دوم: احقاق حق مردم و وظائف رئیس جمهور

629
0
SHARE

کانال رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه وبیان تقدیم می کند:
بخش نخست: برنامه حسن روحانى بعد از “انتخابات”

بخش دوم: احقاق حق مردم و وظائف رئیس جمهور

میهمانان: مهران مصطفوی و فرهنگ قاسمی
مجری برنامه: سیروس ملکوتی

تصویربردار وبخش فنی: فرشاد

پاریس، ۱۴ خرداد ۱۳۹۶ برابر با ۴ ژوئن ۲۰۱۷
تهیه شده توسط سایت رنگین کمان

 

بخش دوم: احقاق حق مردم و وظائف رئیس جمهور

بدون نظر

پاسخ دادن